tieu-thu-xi-mang-tang
Tư vấn

Tiêu thụ xi măng nội địa tăng trở lại

Trong 10 tháng, cả nước tiêu thụ khoảng trên 41,5 triệu tấn. Lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng trở lại do đã bước vào mùa xây dựng.

tieu-thu-xi-mang-tang
Theo tin từ Bộ Xây dựng về tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ, trong 10 tháng qua kết quả sản xuất kinh doanh của các DN tốt lên. Giá trị sản xuất kinh doanh đạt khoảng gần 121 nghìn tỷ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, xây lắp thực hiện khoảng trên 43,5 nghìn tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2013, công nghiệp xây dựng (kể cả Tổng công ty xi măng VN) khoảng trên 54,3 nghìn tỷ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng ngành xi măng, tháng 10 năm 2014 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng trở lại do đã bước vào mùa xây dựng, tháng 10 ước tiêu thụ nội địa đạt 4,27 triệu tấn, 10 tháng năm 2014 ước tiêu thụ nội địa đạt 41,540 triệu tấn bằng 85,6% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu 10 tháng clinker và ximăng ước đạt 11,68 triệu tấn, trong đó xuất khẩu xi măng ước đạt 2,81 triệu tấn.

Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng tính toán nhu cầu xi măng năm 2014 khoảng 62-64 triệu tấn, tăng 1,5-3% so với năm 2013, trong đó xi măng nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn, xuất khẩu 13,5-15,0 triệu tấn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc kiểm tra và rà soát tình hình thực hiện quy hoạch về xi măng tiếp tục được thực hiện, nhằm cân đối cung –cầu trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết hàng tồn kho.
Trên cơ sở kiểm tra các dự án xi măng ở các tỉnh miền Bắc dự kiến vận hành năm 2014, 2015 và dự kiến đầu tư giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa 05 dự án có quy mô công suất 910.000 tấn xi măng/năm ra khỏi quy hoạch, đồng thời hoãn triển khai 09 dự án và bổ sung thêm 01 dự án.

Ngoài ra, nhằm thực hiện kích cầu cho sản phẩm xi măng, giảm nhập siêu, Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải triển khai chương trình phát triển đường giao thông bê tông.
Theo Infonet