Bước 1: Tìm sản phẩm cần mua

Quý Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo một số gợi ý sau:

Gợi ý 1: Truy cập vào website vaithunthuyen.com

Gợi ý 2: Tìm các sản phẩm hiện đang có trên website ở danh mục sản phẩm

Bước 2: Click vào sản phẩm muốn mua hàng, trang web sẽ đưa Khách hàng tới trang mô tả chi tiết sản phẩm. Tại đây, Khách hàng có thể xem chi tiết hình ảnh sản phẩm

Bước 3: Liên hệ mua hàng